Kontakt

Vill du kontakta mig för att hjälpa till eller på något annat sätt stödja kampen mot diabetes? 
skicka ett mail till mig på: