Hit går pengarna

Together Against Diabetes,T.A.D, med organisationsnummer 802501-8345 är en insamling till förmån för Barndiabetesfonden.
100 % av det ni betalar för produkterna ni köper eller donationen ni lämnar går oavkortat till de olika projekt Barndiabetesfonden driver!

Typ 1 diabetes är den överlägset vanligaste allvarliga och livshotande sjukdomen som drabbar barn och ungdomar. Dödligheten redan i unga år är kraftigt ökad. Trots att sjukdomen är så vanlig är okunskapen mycket stor i samhället.         Denna okunskap får konsekvenser som att:
- barn och ungdomar med diabetes inte får det stöd eller den förståelse de behöver från vare sig förskola, skola eller samhället generellt.
- föräldrar inte tillåts VAB för sitt barn som ska börja förskolan trots att personalen inte klarar tillsyn och behandling.
- många blandar ihop typ 1-diabetes eller barndiabetes med typ 2-diabetes eller åldersdiabetes trots att typ 2-diabetes i stor utsträckning är en livsstilssjukdom.
- bidragen till forskning är mycket blygsamma trots att så många drabbas, att sjukdomen idag är obotlig och riskerar att över tid leda till allvarliga och livshotande komplikationer.

För att råda bot på denna okunskap vill Barndiabetesfonden skapa en landsomfattande kampanj där information sprids via alla relevanta kanaler som TV, print, press och sociala medier. Koncept och strategi finns utvecklat och klart men pengar saknas. 
Together Against Diabetes1 första projekt var att samla in pengar som ska gå till att skapa möjligheter att genomföra denna kampanj under hösten 2017 och 2018. Idag jobbar Together Against Diabetes fortfarande med informationskampanj till förmån för Barndiabetesfonden men även andra projekt, allt med syfte att underlätta livet för alla med typ 1 men okcså för att få in mer pengar till forskning. 

Tillsammans mot typ 1 diabetes!