Sekretesspolicy

T1D-appens syfte är att ge användare av appen information om typ 1 diabetes och tillhandahålla ett verktyg för att enkelt kunna beräkna kolhydrater i livsmedel.
T1D-appen samlar inte personuppgifter i appen och är därmed varken personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för användare av T1D-appen och behöver således inte en sekretesspolicy i frågan om personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
T1D-appen frågar inte efter och lagrar inte någon information om namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, IMEI-kod eller IP-adress. T1D-appen stödjer idag inte delning av information med andra appar, system, organisationer eller användare.
T1D-appen friskriver sig från allt ansvar för Apples och Googles insamling och hantering av personuppgifter vid själva nedladdningen av appen via App Store eller Google Play. T1D-appen hänvisar i den delen till Apples respektive Googles integritetspolicy.
Vi välkomnar frågor och synpunkter om T1D-appen, se kontaktinfo.