Policy för kamera

T1D-appen använder den smarta enhetens kamera i en av appens funktioner. Kameran används för att läsa av streckkoden på livsmedel och hämta information i syfte att beräkna antalet kolhydrater i portionen. Efter att avläsning av streckkoden gjorts stängs kameran och ingen användarinformation eller data sparas.
 

The T1D-app use the camera on your unit in one of the functions in the app. The camera is used to read barcodes on provisions in order to collect the information needed to count the amount of carbs. After scanning the barcode, the camera turns off and no user information or data is saved.